कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय

कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बैंगुलुरु, कर्नाटक

 http://www.ksu.ac.in